Geld lenen kost geld

Actievoorwaarden 'Win een cadeaukaart met je review'

 1. Met deelname aan de actie ‘Win een cadeaukaart met je review’ gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden in dit document.
 2. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een cadeaukaart met je review’, die wordt georganiseerd door Findio B.V.
 3. De actie ‘Win een cadeaukaart met je review’ geldt voor alle financieringsproducten die via findio.nl kunnen worden afgesloten.
 4. De actieperiode loopt van 1 maart tot en met 31 december 2021.
 5. Deelname aan deze actie staat open voor iedere kredietnemer die een kredietovereenkomst via findio.nl heeft afgesloten en voor een kredietaanvraag een dossier heeft aangeleverd via findio.nl.
 6. Deelnemers zijn de klanten, die in de desbetreffende week, die loopt van maandag 0:00 uur tot en met zondag 23:59 uur, een review hebben achtergelaten bij Ekomi, Google of Independer en dit bij Findio B.V. hebben aangegeven via e-mail.
 7. De cadeaukaart wordt uitgekeerd aan een willekeurig getrokken winnaar.
 8. Tijdens de actieperiode wordt er elke week 1 Bol.com-cadeaukaart van € 20 verloot. Per week is het totale prijzengeld € 20.
 9. De winnaar ontvangt binnen 4 weken een Bol.com-cadeaukaart van € 20.
 10. Is het na 4 weken - om welke reden dan ook - nog steeds niet mogelijk om de cadeaukaart uit te reiken aan de ingelote deelnemer (die hier bericht over heeft gekregen), dan wordt uit hetzelfde bestand nogmaals een trekking gedaan. Dit wordt net zo vaak gedaan als nodig is om de waardebon uit te reiken.
 11. Deelnemer ontvangt in deze actieperiode niet meer dan één cadeaukaart.
 12. Findio B.V. behoudt zich het recht voor om deze actie en/of deze actievoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te beëindigen of te wijzigen.
 13. De beloning kan niet omgezet worden in contant geld of andere cadeaubonnen.
 14. Deelnemer moet zich houden aan de actievoorwaarden. Als een deelnemer in strijd met de actievoorwaarden of andere wettelijke bepalingen handelt, dan behoudt Findio B.V. zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van de ‘Win een cadeaukaart met je review’-actie.
 15. De klachtenprocedure voor deze actie is gelijk aan de klachtenprocedure van Findio B.V. voor het afgesloten krediet. Is je klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kun je binnen drie maanden na behandeling van de klacht door Findio, terecht bij de Kansspelautoriteit en niet bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
 16. In alle gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, neemt de directie van Findio B.V. een besluit. Over deze beslissing kan niet worden gediscussieerd.
 17. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voorvloeien of anderszins verband houden met de actie, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.