Geld lenen kost geld

ACTIEVOORWAARDEN ‘Win Kaarten Formule 1 Live Uitzending bij Ziggo’

Algemeen

 1. De actie ‘Win Kaarten Formule 1 Live Uitzending bij Ziggo’’ ter promotie van Findio voor auto, (hierna ‘de Actie’), wordt georganiseerd door Ribank N.V. (tevens handelend onder de naam Findio voor auto),  Entrada 600, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht (hierna ‘Findio voor auto’).

Looptijd actie

 1. De actie loopt van 17 november 09.00 uur tot en met 20 november 23:59 uur (hierna te noemen: ‘Actieperiode’).

Deelnamevereisten

 1. Iedereen die gedurende de Actieperiode een reactie plaatst onder de facebookpost betreffende de actie en akkoord gaat met deze actievoorwaarden, maakt kans op twee vrijkaarten voor de live studio-uitzending van Ziggo tijdens de formule 1 wedstrijd in Abu Dhabi op 26 november 2017. Hierbij gelden de volgende voorwaarden.
 2. De Deelnemer moet minimaal 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.
 3. De Deelnemer moet - als hiernaar gevraagd wordt - juiste en volledige gegevens verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.
 4. Findio voor auto behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten, onder andere bij (verdenking van) fraude.
 5. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de groep waar Findio voor auto deel van uitmaakt, alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).
 6. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De Findio voor auto -actiedatabase is leidend en over de inhoud wordt niet gecorrespondeerd.

Prijs

 1. Met de Actie worden twéé prijzen vergeven. De prijs betreft twee keer twee kaarten voor de live studio-uitzending van Ziggo tijdens de formule 1 wedstrijd in Abu Dhabi.
 2. Het recht op de Prijs kan niet worden overdragen aan derden.

Actie

 1. De Deelnemer met het correcte antwoord is de winnaar. Mocht het voorkomen dat drie of meer deelnemers het correcte antwoord geven, dan bepaalt Findio voor auto de winnaar door middel van een trekking door een medewerker van Findio voor auto
 2. De winnaar wordt bekendgemaakt op vrijdag 17 november 2017. De prijs wordt per e-mail uitgekeerd op vrijdag 17 november 2017.
 3. De winnaar word bekendgemaakt via Facebook. Hij of zij krijgt ook persoonlijk bericht van Findio voor auto.
 4. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

 1. Findio voor auto of haar partners kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 2. Findio voor auto evenals eventuele partners betrokken bij de Actie, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie.

Privacy

 1. De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) aan Findio voor auto verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Findio voor auto in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.

Klachten

 1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan  Findio voor auto, Entrada 600, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht. Findio voor auto zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de klager meent dat zijn klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag.

Overig

 1. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.
 2. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen op https://www.findio.nl/actievoorwaarden-ziggo. 
 3. Door aan deze actie deel te nemen geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat de Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Findio voor auto behoudt zich het recht voor deze actie op elk moment, zonder opgaaf van reden te stoppen of de actievoorwaarden aan te passen.
 5. De Actie wordt mede uitgevoerd via het sociale medium Facebook. De actie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Findio voor auto. Facebook is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze Actie.
 6. De promotie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en is evenmin geassocieerd met Facebook.
 7. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Het betreft een klein promotioneel kansspel ter promotie van  Findio voor auto.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.
Ga akkoord