Geld lenen kost geld

Actievoorwaarden Compleet = Cadeau

 1. Met deelname aan de actie ‘Compleet = Cadeau’ gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden zoals neergelegd in dit document.
 2. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Compleet = Cadeau’ die wordt georganiseerd door Findio B.V.
 3. De actie ‘Compleet = Cadeau’ geldt voor alle financieringsproducten die via findio.nl kunnen worden afgesloten.
 4. De actieperiode loopt van 1 november 2017 t/m 31 december 2019.
 5. Deelname aan deze actie staat open voor iedere kredietnemer die een kredietovereenkomst via findio.nl wil afsluiten en voor een kredietaanvraag een dossier aanlevert via findio.nl.
 6. Deelnemer ontvangt een bol.com-cadeaukaart van € 20 voor een compleet en leesbaar aangeleverd dossier, dat in de actieperiode wordt ingestuurd via findio.nl. Met compleet en leesbaar wordt bedoeld een dossier waarbij alle door Findio B.V. opgevraagde documenten in één keer en leesbaar worden aangeleverd. Alleen deelnemers die in de actieperiode een compleet en leesbaar dossier aanleveren bij findio.nl., komen in aanmerking voor de bol.com-cadeaukaart.
 7. Deelnemer ontvangt in deze actieperiode niet meer dan één cadeaukaart.
 8. Als er sprake is van twee of meer kredietaanvragers, dan worden zij gezamenlijk beschouwd als 1 deelnemer.
 9. De cadeaukaart wordt uitgekeerd voor het aanleveren van een compleet dossier en wordt niet gerelateerd aan het daadwerkelijk afsluiten van een krediet bij Findio B.V. Dus ook als er geen krediet tot stand komt maar je je dossier wél compleet en leesbaar hebt toegestuurd, krijg je een cadeaukaart.
 10. Wekelijks krijgen alle deelnemers een bericht waaruit blijkt of zij in aanmerking komen voor een cadeaukaart. Als zij in aanmerking komen, ontvangen Deelnemers de cadeaukaart na controle van het dossier, maar uiterlijk binnen 4 weken.
 11. Findio B.V. behoudt zich het recht voor om deze actie en/of deze actievoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te beëindigen of te wijzigen.
 12. Findio B.V. bepaalt of een dossier in één keer compleet en leesbaar is aangeleverd. Over de beslissing kan niet worden gediscussieerd.
 13. De beloning kan niet omgezet worden in contant geld of andere cadeaubonnen.
 14. Deelnemer moet zich houden aan de actievoorwaarden. Als een deelnemer in strijd met de actievoorwaarden of andere wettelijke bepalingen handelt, dan behoudt Findio B.V. zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van de ‘Compleet = Cadeau’-actie.
 15. In alle gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, zal de directie van Findio B.V. een besluit nemen. Over deze beslissing kan niet worden gediscussieerd.
 16. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voorvloeien of anderszins verband houden met de actie, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.
Ga akkoord