Geld lenen kost geld

Doorlopend Krediet

Voor wie?

Het Doorlopend Krediet is geschikt voor mensen die:

 • een regelmatig terugkerende geldbehoefte hebben.
 • ook regelmatig extra willen terugbetalen.
 • minimaal 21 en maximaal 59 jaar oud zijn.
 • liever een variabele rente betalen.

Het Doorlopend Krediet is minder geschikt voor mensen die:

 • op zoek zijn naar zekerheid, in de vorm van een vaste looptijd en een vaste rente.

Doorlopend Krediet: flexibiliteit

Er zijn van die momenten in je leven dat je onverwacht grote uitgaven wilt doen. Als je extra financiële ruimte wilt om dit soort uitgaven te doen, kun je een Doorlopend Krediet afsluiten. Zeker als je nu nog niet weet wanneer je die uitgaven gaat doen. Of om hoeveel geld het precies gaat. Met een Doorlopend Krediet profiteer je namelijk van een flexibele lening:

 • Je spreekt een limiet af die past bij jouw situatie.
 • De limiet is het bedrag dat je maximaal mag lenen.
 • Je kunt geld opnemen tot aan de afgesproken limiet, volgens de afgesproken voorwaarden.
 • Je mag altijd extra geld aflossen én dit geld weer opnemen tot aan de afgesproken limiet, volgens de afgesproken voorwaarden.

Met een Doorlopend Krediet kun je inspelen op zaken die nu nog niet zeker zijn:

 • Het ene moment heb je geen extra geld nodig, het andere moment wel.
 • Het ene moment kan je wel extra geld aflossen, het andere moment heb je dit geld weer nodig.

Doorlopend Krediet: goed om te weten

Kiezen voor een Doorlopend Krediet betekent kiezen voor flexibiliteit: Je betaalt iedere maand een vast bedrag, dat bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.

 • De rente van een Doorlopend Krediet is variabel: hij kan hoger of lager worden. (Meer informatie vind je onder rente.)
 • Daalt de rente? Dan is het bedrag dat je aflost groter en los je dus sneller af.
 • Stijgt de rente? Dan is het bedrag dat je aflost kleiner en los je dus langzamer af.
 • Houd er dus rekening mee dat het Doorlopend Krediet geen vaste looptijd heeft.

Toelichting variabele rente

De rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • een vergoeding van de kosten die wij zelf moeten maken om geld in te kopen (fundingkosten)
 • een vergoeding voor het risico dat klanten ons niet terugbetalen (kredietrisico): de risico-opslag
 • een vergoeding van onze kosten
 • een winstopslag (de vergoeding voor onze aandeelhouder voor het ter beschikking stellen van kapitaal)

Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Die worden hierna toegelicht.

Fundingkosten

Doorlopende kredieten worden steeds voor korte periodes (enkele maanden) gefinancierd op de geldmarkt. Dat komt doordat je geld kunt opnemen wanneer je dat wenst (uiteraard tot de overeengekomen kredietlimiet) en doordat je kunt aflossen wanneer en zoveel als je wilt. (Je kunt je Doorlopend Krediet zelfs op ieder gewenst moment zonder kosten beëindigen.) Het flexibele karakter van doorlopende kredieten leidt tot variabele fundingkosten. Door ons verstrekte doorlopende kredieten worden voor het grootste deel gefinancierd door onze moedermaatschappij, Crédit Agricole, die – op haar beurt – gelden aantrekt op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee en driemaands Euribortarieven) betaalt ons Franse moederbedrijf voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. De liquiditeitsopslag is hoger voor kredieten van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten en hoe hoger de door ons aan jou in rekening gebrachte variabele rente. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de variabele rente die wij bij jou in rekening brengen.

Risico-opslag

De risico-opslag die wij bij jou in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van het krediet. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer jouw persoonlijke financiële situatie en jouw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan wordt je op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde risico-klasse. Daarnaast is de hoogte van de in rekening gebrachte risico-opslag afhankelijk van de hoogte van het verleende krediet.

Ook het betaalgedrag van andere klanten in de risico-categorie waarin je bent ingedeeld, kan leiden tot een wijziging van de rente.


Juist op zoek naar zekerheid?

Wil je geen variabele rente of wil je meer zekerheid? Kijk dan eens naar de kenmerken van een Persoonlijke Lening. Met deze lening is bijvoorbeeld je leenbedrag van tevoren duidelijk en heb je een vaste rente en looptijd.


Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.
Ga akkoord