Geld lenen kost geld

Rente Doorlopend Krediet

De rente van een Doorlopend Krediet is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • een vergoeding van de kosten die wij zelf moeten maken om geld in te kopen (fundingkosten).
  • een vergoeding voor het risico dat klanten ons niet terugbetalen (kredietrisico): de risico-opslag.
  • een vergoeding van onze kosten.
  • een winstopslag (de vergoeding voor onze aandeelhouder voor het ter beschikking stellen van kapitaal).
  • Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Dit wordt hierna toegelicht.

Fundingkosten

Doorlopende Kredieten worden steeds voor korte periodes (enkele maanden) gefinancierd op de geldmarkt. Dat komt doordat jij geld kunt opnemen wanneer je dat wenst (uiteraard tot de overeengekomen kredietlimiet) en doordat je kunt aflossen wanneer en zoveel als je wilt. (Je kunt je Doorlopend Krediet zelfs op ieder gewenst moment zonder kosten beëindigen). Het flexibele karakter van doorlopende kredieten leidt tot variabele fundingkosten. Door ons verstrekte doorlopende kredieten worden voor het grootste deel gefinancierd door onze moedermaatschappij, Crédit Agricole, die – op haar beurt – gelden aantrekt op de interbancaire geldmarkt.

Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee en driemaands Euribortarieven) betaalt ons Franse moederbedrijf voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. De liquiditeitsopslag is hoger voor kredieten van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten en hoe hoger de door ons aan jou in rekening gebrachte variabele rente. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de door ons aan jou in rekening gebrachte variabele rente.


Risico-opslag

De risico-opslag die wij aan jou  in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van het krediet. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer je persoonlijke financiële situatie en je gezinssituatie van belang. Op basis hiervan word je op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde risicoklasse. Daarnaast is de hoogte van de in rekening gebrachte risico-opslag afhankelijk van de hoogte van het verleende krediet. Ook het betaalgedrag van andere klanten in de risicocategorie waarin jij bent ingedeeld, kan leiden tot een wijziging van de rente.


Rentetarieven Doorlopend Krediet per 19 november 2018

Van

Tot

 Min

 Max

 €   5000   € 10.000   6,6% 10,5%
 € 10.000   € 15.000   5,4%   9,7%

Deze tabel geeft het minimale en het maximale tarief weer. Aan deze percentages kun je geen rechten ontlenen.

Je kunt hier de oude tarieven voor Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.
Ga akkoord