Geld lenen kost geld

Hoe werkt een lening?

Als je geld leent bij Findio, betaal je daarvoor iedere maand een vast bedrag:

  • Dit bedrag bestaat uit een deel aflossing en een deel rente.
  • Door af te lossen, betaal je de lening terug.

Waarom zijn er renteverschillen?

Bij ons kun je 2 soorten leningen afsluiten: een Persoonlijke Lening en een Doorlopend Krediet.

1. Een Persoonlijke Lening: zekerheid

Bij een Persoonlijke Lening maken we aan het begin van de lening al afspraken over het rente- en aflossingsbedrag dat je betaalt. Het rentepercentage blijft daarom ongewijzigd. We kunnen daardoor ook precies aangeven wat de looptijd van jouw lening is.

2. Een Doorlopend Krediet: flexibiliteit

Bij een Doorlopend Krediet maken we aan het begin van de lening afspraken over het totale bedrag dat je iedere maand aan ons terugbetaalt. Wat precies het rente- en aflossingsbedrag per maand wordt, hangt af van het rentepercentage dat we berekenen. Bij een Doorlopend Krediet is dit percentage variabel. Dit betekent dat het hoger of lager kan worden. Wordt het rentepercentage hoger? Dan betaal je meer rente en minder aflossing. De looptijd van je lening wordt dan langer. Wordt het rentepercentage lager? Dan betaal je minder rente en meer aflossing. De looptijd van je lening wordt dan korter, mits er geen verdere opnames worden gedaan.


Variabele rente onder de loep

De rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • een vergoeding van de kosten die wij zelf moeten maken om geld in te kopen (fundingkosten)
  • een vergoeding voor het risico dat klanten ons niet terugbetalen (kredietrisico): de risico-opslag
  • een vergoeding van onze kosten
  • een winstopslag (de vergoeding voor onze aandeelhouder voor het ter beschikking stellen van kapitaal)

Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Die worden hierna toegelicht.


Fundingkosten

Doorlopende kredieten worden steeds voor korte periodes (enkele maanden) gefinancierd op de geldmarkt. Dat komt doordat je geld kunt opnemen wanneer je dat wenst (uiteraard tot de overeengekomen kredietlimiet) en doordat je kunt aflossen wanneer en zoveel als je wilt. (Je kunt je Doorlopend Krediet zelfs op ieder gewenst moment zonder kosten beëindigen.) Het flexibele karakter van doorlopende kredieten leidt tot variabele fundingkosten. Door ons verstrekte doorlopende kredieten worden voor het grootste deel gefinancierd door onze moedermaatschappij, Crédit Agricole, die – op haar beurt – gelden aantrekt op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee en driemaands Euribortarieven) betaalt ons Franse moederbedrijf voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. De liquiditeitsopslag is hoger voor kredieten van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten en hoe hoger de door ons aan jou in rekening gebrachte variabele rente. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de variabele rente die wij bij jou in rekening brengen.


Risico-opslag

De risico-opslag die wij bij jou in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van het krediet. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer jouw persoonlijke financiële situatie en jouw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan wordt je op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde risico-klasse. Daarnaast is de hoogte van de in rekening gebrachte risico-opslag afhankelijk van de hoogte van het verleende krediet.

Ook het betaalgedrag van andere klanten in de risicocategorie waarin je bent ingedeeld, kan leiden tot een wijziging van de rente.


Kan ik een maandtermijn overslaan?

Bij ons kun je gebruikmaken van een Time Out. Je mag het betalen van jouw maandbedrag dan een keer overslaan. Je betaalt het maandbedrag dan aan het einde van de looptijd. De looptijd van je lening wordt daardoor langer en je betaalt dan meer rente. Wil je van een Time Out gebruikmaken? Lees dan eerst de voorwaarden.


Kan ik extra geld opnemen of aflossen?

Uit een Doorlopend Krediet kun je extra geld opnemen tot aan de afgesproken limiet en je kunt (kosteloos) extra aflossen wanneer het jou het beste uitkomt. Uit een Persoonlijke Lening kun je geen geld opnemen, maar je kunt wel kosteloos extra aflossen.


Kan ik mijn leenbedrag verhogen of verlagen?

Wil je je leenbedrag verhogen? Dan kun je een aanvraag doen voor een nieuwe lening. Vervolgens beoordelen wij of je voor dit hogere bedrag in aanmerking komt. Wil je je leenbedrag verlagen bij jouw Doorlopend Krediet? Bijvoorbeeld omdat je erachter komt dat je aan een lager bedrag ook genoeg hebt? Dan kun je hiervoor een verzoek indienen via het contactformulier.


Kan ik bestaande leningen samenvoegen tot één lening (oversluiten)?

Heb je al leningen (roodstand, creditcardschuld, postorderkrediet, lening bij een andere maatschappij) en wil je deze samenvoegen tot één overzichtelijke lening, met een scherpe rente? Geef dat dan aan als je een lening aanvraagt. Wie weet kun je besparen op je termijnbedrag.


Wanneer eindigt mijn lening?

  1. Heb je jouw Persoonlijke Lening terugbetaald? Dan beëindigen we deze lening direct.
  2. Heb je jouw Doorlopend Krediet terugbetaald? Dan beëindigen we deze lening één jaar later. Voorwaarde daarbij is wel dat je in dat jaar geen geld hebt opgenomen. In dat jaar blijf je nog wel geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (het BKR), tenzij je zelf hebt aangegeven de lening per direct te willen beëindigen. Als je bij een Doorlopend Krediet alles hebt terugbetaald en je jouw lening per direct wilt beëindigen, dan kan dit via het contactformulier.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.
Ga akkoord