Geld lenen kost geld

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Ribank N.V., handelend onder de namen Findio voor auto en Findio voor motor, niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Ribank N.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.