Geld lenen kost geld

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ribank N.V., handelend onder de namen Findio voor auto en Findio voor motor, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Ribank N.V. geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Ribank N.V. wordt gezonden of aan jou wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Ribank N.V.