Geld lenen kost geld

Privacy statement

Bij bezoek aan deze website kan Ribank N.V., handelend onder de namen Findio voor auto en Findio voor motor, gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Maar ook als je een lening aanvraagt, krijgt Ribank N.V. de beschikking over jouw persoonsgegevens. Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V, waarvan Ribank N.V. onderdeel is, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen uitgewisseld worden tussen alle rechtspersonen die behoren tot de groep van bedrijven waartoe Ribank N.V. behoort. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Ribank N.V. je privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat je persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, je persoonsgegevens door Ribank N.V. beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.
Ga akkoord