Geld lenen kost geld

Gegevensverwerking website

Ribank N.V., handelend onder de namen Findio voor auto en Findio voor motor, verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Ribank N.V. en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten
  • het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden
  • De informatie die jij beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om jou te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Jouw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van de bedrijven die deel uitmaken van de groep waartoe Ribank N.V. behoort.

De verwerking van je persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteit: het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen Ribank N.V., haar klanten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.
Ga akkoord