Geld lenen kost geld

Welke lening past bij mij?

Bij Findio kun je terecht voor twee vormen van consumptief krediet: een Persoonlijke Lening of een Doorlopend Krediet. Voor welke vorm kies je? Bekijk eerst welke lening bij jou en jouw wensen past, en stel jezelf onder andere de volgende vragen:


 • Waarvoor is de lening bedoeld?
 • Wil ik een vaste of variabele rente?
 • Hoeveel geld wil ik lenen?

Met het schema hieronder kun je zélf een Persoonlijke Lening vergelijken met een Doorlopend Krediet.


  Persoonlijke Lening Doorlopend Krediet

Doelgroep

 
De Persoonlijke Lening is geschikt voor mensen die:
 • op zoek zijn naar zekerheid, in de vorm van een vaste looptijd en een vaste rente.
 • minimaal 21 en maximaal 74 jaar oud zijn.
 • een vast leendoel hebben.

De Persoonlijke Lening is minder geschikt voor mensen die: 

 • een terugkerende geldbehoefte hebben
Het Doorlopend Krediet is geschikt voor mensen die:
 • een regelmatig terugkerende geldbehoefte hebben.
 • ook regelmatig extra willen terugbetalen.
 • minimaal 21 en maximaal 59 jaar oud zijn.
 • liever een variabele rente betalen.

Het Doorlopend Krediet is minder geschikt voor mensen die:

 • op zoek zijn naar zekerheid, in de vorm van een vaste looptijd en een vaste rente.
Leenbehoefte Voor mensen die van plan zijn een eenmalige grote uitgave te doen en al precies weten welk bedrag nodig is.

Bij een Persoonlijke Lening profiteer je van:

 • een vaste rente
 • een vaste looptijd

Zo weet je exact waar je aan toe bent.

Voor mensen die vooral flexibiliteit in een lening zoeken en nog niet weten hoeveel geld ze exact nodig hebben.

Met een Doorlopend Krediet heb je altijd geld achter de hand voor onverwachte uitgaven tot aan de afgesproken limiet.

Rente

Vaste rente

Tijdens de looptijd van de lening staat de rente vast. Zo weet je exact waar je aan toe bent.

Variabele rente 

Tijdens de looptijd van de lening kan de rente lager worden, maar ook hoger. 
Lees meer onder aan deze pagina.*

Looptijd

Vaste looptijd

 • De looptijd staat vast. Je weet dus precies wanneer je de lening  hebt afgelost.
 • Kosteloos extra aflossen is altijd mogelijk.
Geen vaste looptijd

De looptijd staat niet vast, want:

 • je mag afgelost geld weer opnemen tot aan de afgesproken limiet.
 • de rente is variabel.
 • Daalt de rente? Dan is het bedrag dat je aflost groter, en los je dus sneller af. Stijgt de rente? Dan is het bedrag dat je aflost kleiner en los je dus langzamer af.
Maandbedrag Tijdens de looptijd van de lening betaal je iedere maand hetzelfde bedrag.

Het maandbedrag bestaat uit:

 • een deel aflossing
 • een deel rente

Ook bij een Doorlopend Krediet betaal je iedere maand hetzelfde maandbedrag. Dit is een percentage van het afgesproken leenbedrag: de limiet. Je mag hierbij kiezen tussen minimaal 1,5 en maximaal 8% van de limiet.

Het maandbedrag bestaat uit:

 • een deel aflossing
 • een deel rente

Het deel dat je maandelijks aan aflossing dan wel rente betaalt, varieert. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je hebt opgenomen, het uitstaand saldo.

Afgeloste bedragen weer opnemen Los je een bedrag af? Dan kun je dit bedrag niet opnieuw opnemen.

Los je een bedrag af? Dan kun je dit bedrag opnieuw opnemen tot aan de afgesproken limiet.

Als je meer opneemt, duurt het langer voordat je de lening aflost en je betaalt meer rente. De bedragen die je opneemt, moet je ook steeds weer aflossen.

Te lenen bedrag

(afhankelijk van je behoefte en financiële mogelijkheden)

Vast bedrag tussen de 5.000 en 75.000 euro Vast bedrag met een limiet tussen de 5.000 en 75.000 euro
Afbouw Bij een Persoonlijke Lening los je af tot aan de einddatum van het contract. Bij een Doorlopend Krediet los je vanaf je 60e af tot de limiet 0 is.
Extra aflossen Zonder extra kosten Zonder extra kosten
Jouw leeftijd minimaal 21 en maximaal 74 jaar oud minimaal 21 en maximaal 59 jaar oud

* Toelichting variabele rente
De rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • een vergoeding van de kosten die wij zelf moeten maken om geld in te kopen (fundingkosten)
 • een vergoeding voor het risico dat klanten ons niet terugbetalen (kredietrisico): de risico-opslag een vergoeding van onze kosten
 • een winstopslag (de vergoeding voor onze aandeelhouder voor het ter beschikking stellen van kapitaal)

Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Die worden hierna toegelicht.

Fundingkosten

Doorlopende kredieten worden steeds voor korte periodes (enkele maanden) gefinancierd op de geldmarkt. Dat komt doordat je geld kunt opnemen wanneer je dat wenst (uiteraard tot de overeengekomen kredietlimiet) en doordat je kunt aflossen wanneer en zoveel als je wilt. (Je kunt je Doorlopend Krediet zelfs op ieder gewenst moment zonder kosten beëindigen.) Het flexibele karakter van doorlopende kredieten leidt tot variabele fundingkosten. Door ons verstrekte doorlopende kredieten worden voor het grootste deel gefinancierd door onze moedermaatschappij, Crédit Agricole, die – op haar beurt – gelden aantrekt op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee en driemaands Euribortarieven) betaalt ons Franse moederbedrijf voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. De liquiditeitsopslag is hoger voor kredieten van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten en hoe hoger de door ons aan jou in rekening gebrachte variabele rente. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de variabele rente die wij bij jou in rekening brengen.

Risico-opslag

De risico-opslag die wij bij jou  in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van het krediet. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer jouw persoonlijke financiële situatie en jouw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan word je op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde risico-klasse. Daarnaast is de hoogte van de in rekening gebrachte risico-opslag afhankelijk van de hoogte van het verleende krediet.

Ook het betaalgedrag van andere klanten in de risico-categorie waarin je bent ingedeeld, kan leiden tot een wijziging van de rente.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.
Ga akkoord