Geld lenen kost geld

Welke lening past bij mij?

Bij Findio kun je terecht voor twee vormen van consumptief krediet: een Persoonlijke Lening of een Doorlopend Krediet. Met het schema hieronder kun je zélf bepalen of een Persoonlijke Lening of een Doorlopend Krediet beter bij jouw wensen past.


  Persoonlijke Lening Doorlopend Krediet

Doelgroep

 
De Persoonlijke Lening is geschikt voor mensen die:
 • op zoek zijn naar zekerheid, in de vorm van een vaste looptijd en een vaste rente.
 • minimaal 21 en maximaal 74 jaar oud zijn.
 • een vast leendoel hebben.

De Persoonlijke Lening is minder geschikt voor mensen die: 

 • een terugkerende geldbehoefte hebben
Het Doorlopend Krediet is geschikt voor mensen die:
 • een regelmatig terugkerende geldbehoefte hebben.
 • ook regelmatig extra willen terugbetalen.
 • minimaal 21 en maximaal 59 jaar oud zijn.
 • liever een variabele rente betalen.

Het Doorlopend Krediet is minder geschikt voor mensen die:

 • op zoek zijn naar zekerheid, in de vorm van een vaste looptijd en een vaste rente.
Leenbehoefte

Een lening voor een eenmalige grote uitgave, waarbij duidelijk is welk bedrag nodig is.

Behoefte aan flexibiliteit in een lening, waarbij onduidelijk is hoeveel geld er nodig is. Bijvoorbeeld voor onverwachte uitgaven (tot aan de afgesproken limiet).voor onverwachte uitgaven tot aan de afgesproken limiet.

Rente

Vaste rente

Variabele rente*

Looptijd

Vaste looptijd

Geen vaste looptijd
Maandbedrag

Iedere maand hetzelfde bedrag, bestaand uit een deel aflossing en een deel rente.

Iedere maand hetzelfde maandbedrag, bestaand uit een deel aflossing en een deel rente (alleen over het opgenomen bedrag).

Afgeloste bedragen weer opnemen Afgeloste bedragen kun je niet opnieuw opnemen.

Afgeloste bedragen kun je opnieuw opnemen tot aan de afgesproken limiet.**

Te lenen bedrag

Vast bedrag tussen de € 5000 en € 75.000

Vast bedrag met een limiet tussen de € 5000 en € 75.000
Afbouw Bij een Persoonlijke Lening los je af tot aan de einddatum van het contract. Bij een Doorlopend Krediet los je vanaf je 60e af tot de limiet € 0 is.
Extra aflossen Zonder extra kosten Zonder extra kosten
Jouw leeftijd minimaal 21 en maximaal 74 jaar oud minimaal 21 en maximaal 59 jaar oud

* De rente bestaat uit:

 • een vergoeding van de kosten die wij zelf moeten maken om geld in te kopen (fundingkosten)
 • een vergoeding voor het risico dat klanten ons niet terugbetalen (risico-opslag);
 • de vergoeding voor onze aandeelhouder voor het ter beschikking stellen van kapitaal (winstopslag).

Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Die worden hierna toegelicht.

** Als je meer opneemt, duurt het langer voordat je de lening aflost en betaal je meer rente. De opgenomen bedragen moet je ook steeds weer aflossen.

Fundingkosten

Doorlopende kredieten worden steeds voor korte periodes van enkele maanden gefinancierd op de geldmarkt. Dat komt doordat je geld kunt opnemen wanneer je wilt (tot aan de kredietlimiet) en doordat je kunt aflossen wanneer en zoveel als je wilt. Je kunt je Doorlopend Krediet zelfs op ieder moment kosteloos beëindigen. Het flexibele karakter van doorlopende kredieten leidt tot variabele fundingkosten.

Onze doorlopende kredieten worden grotendeels gefinancierd door onze moedermaatschappij, Crédit Agricole, die geld aantrekt op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee en driemaands Euribortarieven) betaalt ons moederbedrijf voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. Deze is hoger voor kredieten van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit. Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten zijn en hoe hoger jouw variabele rente is.

Risico-opslag

De risico-opslag is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van het krediet. Dit kredietrisico is onder meer gebaseerd op jouw persoonlijke financiële situatie en je gezinssituatie. Op basis hiervan word je bij de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde risicoklasse. Daarnaast is de hoogte van de risico-opslag afhankelijk van de hoogte van het krediet. Ook het betaalgedrag van andere klanten in jouw risicocategorie kan leiden tot een wijziging van de rente.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.
Ga akkoord