Geld lenen kost geld

Verwerking klantgegevens

De verantwoordelijke verwerkt jouw gegevens op de navolgende wijzen:

  • Voor het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten.
  • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene en het daartoe uitwisselen van gegevens met organisaties die ten bate van de verantwoordelijke bemiddelen bij de totstandkoming en assisteren bij de uitvoering van de overeenkomsten, alsmede het afwikkelen van betalingsverkeer.
  • Voor het afhandelen van klachten.
  • Voor het verrichten van analyses van persoonsgegevens tbv statische en wetenschappelijke doeleinden.
  • Uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een klant in stand te houden dan wel uit te breiden.
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de branche waartoe een financiële instelling behoort, de financiële instelling zelf, haar klanten en medewerkers alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.
  • Activiteiten ter voldoening aan wettelijke verplichtingen.
  • De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen worden uitgewisseld tussen de verantwoordelijke en haar groepsmaatschappijen en tussen de verantwoordelijke en de hierboven bedoelde organisaties die ten bate van de verantwoordelijke bemiddelen bij de totstandkoming en assisteren bij de uitvoering van de overeenkomsten, zulks ten bate van de vernoemde doelen.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.
Ga akkoord