Geld lenen kost geld

Veelgestelde vragen - Rente

Kan mijn rente veranderen?

Het rentepercentage bij een Persoonlijke Lening verandert niet tijdens je overeenkomst.

Bij een Doorlopend Krediet volgen wij na 1 mei de gemiddelde marktrente (peildatum december 2019) en verandert je rente alleen als de gemiddelde marktrente verandert. De gemiddelde marktrente van de DNB is hier te vinden.

Uit welke onderdelen is de rente opgebouwd?

De rente bestaat uit:

  • Fundingkosten: de kosten die wij aan onze geldverstrekkers betalen. Hiermee kunnen wij het geld inkopen dat wij aan jou uitlenen.
  • Risicokosten: de kosten die wij maken om het kredietrisico af te dekken. Dit is het risico dat wij lopen dat klanten ons niet terugbetalen. De hoogte van dit risico verschilt per klant en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van jouw lening, het geleende bedrag en de sector waarin je werkt.
  • Winstopslag: de vergoeding voor onze moedermaatschappij (Crédit Agricole Group). Deze vergoeding zijn wij verschuldigd voor het ter beschikking stellen van kapitaal.
  • Onze kosten voor bedrijfsvoering (onder andere personeelskosten, IT-kosten en de vergoeding voor derden (onder andere autodealerbedrijven).

Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Dit wordt hierna toegelicht.

Fundingkosten

Een doorlopend krediet is een flexibel type lening. Je kunt namelijk op ieder moment geld opnemen (uiteraard tot de afgesproken kredietlimiet) of aflossen. Het is zelfs mogelijk om je doorlopend krediet op ieder gewenst moment kosteloos te beëindigen.

Het flexibele karakter van doorlopend kredieten leidt tot variabele fundingkosten. Dit betekent dat wij voor doorlopend kredieten steeds voor korte periodes geld moeten aantrekken op de geldmarkt. Dit brengt hogere kosten met zich mee.

De hoogte van de fundingkosten die je betaalt, is met name afhankelijk van twee factoren:

  1. de basisrente op de geldmarkt
  2. de liquiditeitsopslag

Wij trekken gelden aan op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één, twee- en driemaands Euribortarieven) betalen wij voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. Deze liquiditeitsopslag is hoger voor leningen van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten zijn. Een stijging van de fundingkosten betekent dus ook dat de rente voor je lening toeneemt. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de rente voor jouw lening is.

Risico-opslag

De risico-opslag die wij aan jou in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van een lening. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer jouw persoonlijke financiële situatie en jouw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan word je op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde klasse. Dit heeft te maken met het risico dat wij lopen dat jij je lening niet zou terugbetalen. Daarnaast is de hoogte van de risico-opslag afhankelijk van de hoogte van de verstrekte lening.

Wat betekent een rentewijziging voor mij?

Als één van bovengenoemde onderdelen bij een doorlopend krediet veranderde, konden wij de rente wijzigen. Dit is na 1 mei 2020 niet meer mogelijk. Vanaf dat moment volgen wij de gemiddelde marktrente (peildatum december 2019) en verandert je rente alleen als de gemiddelde marktrente verandert. De gemiddelde marktrente van de DNB is hier te vinden

De maandtermijn van een Doorlopend Krediet bestaat uit een vast bedrag aan rente én aflossing. Binnen deze vaste maandtermijn varieert de hoogte van het bedrag dat je aan rente en aflossing betaalt. Als de rente omhoog gaat, betaal je meer rente en minder aflossing. Daardoor wordt de looptijd langer. Bij een lagere rente betaal je minder rente en los je meer af. De looptijd wordt daardoor korter. Het totale maandbedrag blijft wél steeds hetzelfde. 

Het rentepercentage bij een Persoonlijke Lening verandert niet tijdens je overeenkomst.

Ik heb een doorlopend krediet of een beëindigd doorlopend krediet. Kom ik in aanmerking voor compensatie?
Klanten met een doorlopend krediet of beëindigd doorlopend krediet kunnen in aanmerking komen voor compensatie. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op het gratis telefoonnummer 0800-00 56 op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Onze medewerkers helpen u graag verder.